top of page
IMG_0535.JPG

Naturpleje i Fællesskab

Projektet Naturpleje i Fællesskab

Det skal indledningsvis understreges, at der i sidste ende kom meget positivt ud af selve projektet "Naturpleje i Fællesskab". Dels  set ud fra en natur og landskabs syn og dels set ud fra etablering af relationer mellem lodsejerne.

Dette er omtalt mere uddybende i både evalueringen af projektet  samt i bogen "Fremtidens landskaber" der er omtalt nedenfor. 

Projektet giver desuden inspiration til at arbejde videre med fokus på "Dynamisk naturpleje" som bliver videreudvikling af nuværende naturpleje og dyrevenlige drift som allerede er etableret.

Resultatet af Odsherred kommunes projekt ”Naturpleje i fællesskab” blev ”Udkast til Plejeplan” for området. Det tog kommunens Naturteam mere end tre år at komme med denne plan med anvendelse af mange ressourcer og et utal af møder med lodsejerne.

 

Lodsejerne udfordrede ”Udkast til Plejeplan” idet planen var total uden sammenhænge til møderne og samtidig ulovlig på en række væsentlige områder som i planen var deklaratoriske..

Det blev formelt besluttet på det sidste møde efter den lange række af møder mellem Naturteamet og lodsejerne att neutralisere Naturteaemts deklaratoriske plan. Det blev aftalt at der skulle udvikles en frivillig pleje-guide og lodsejerne påtog sig opgaven med accept af både Mette Coulthard Flintholm fra kommunens Naturteam og Lone Søderkvist Kristensen fra Københavns universitet, som var en af de ansvarlige i projektet "Fremtidens landskab".

 

Lodsejerne udviklede meget hurtigt den aftalte ”Guide” i form af hjemmeside samt en udviklingsplan for Natur og landskab.

Hjemmesiden indeholder en vision der er etableret på lodsejernes præmisser og med motiverede indsatser for naturen og landskabet. Hjemmesidens strategiske del blev udviklet i et nært og konstruktivt samarbejde med Lone Søderkvist Kristensen fra Københavns universitet som også støttede udviklingen af selve hjemmesiden økonomisk.

 

Projektet som lodsejerne udviklede blev præsenteret og afstemt på møde med Centerchef Kirsten Agerholm samt ansvarlig leder for Naturteamet Lars Jespersen. 

Lodsejerne præsenterede hele projektet samt den ”Guide” i form af hjemmeside samt en udviklingsplan for Natur og landskab som lodsejerne udviklede. Selve evalueringen er desuden præsenteret for kommunaldirektør Claus Steen Madsen. Første fase af evalueringen er præsenteret for hele MOK-udvalget med deltagelse af Morten Egeskov som formand, Mette Coulthard Flintholm, Benjamin Dyre og Michael K Bay.

Desuden blev projektet præsenteret for en række udvalgte interessenter, herunder erhvervsnetværk og benyttet som case i forbindelse med forelæsninger på universitetet i forbindelse med strategisk kommunikation.

Evalueringen

Lodsejerne har begået en evaluering af hele projektet og du får her en kopi af det der er sendt til øvrige lodsejere der har været involveret. 

 

Den helt korte version er:

En tankevækkende oplevelse

Overraskende resultat

 

Inspiration til fremtidige løsning

Det er helt enkelt grotesk at det offentlige bruger millioner på et sådant projekt ”Naturpleje i fællesskab” og det hele bliver erstattet af en lodsejerdrevet strategisk hjemmeside der er lavet på meget kort tid med meget få ressourcer. 

Som nævnt tidligere vil det være på sin plads at vi som lodsejere udtrykker vores klare holdning til oplevelserne og resultatet i det omfattende og meget ressource krævende projekt over for udvalgte interessenter i en helhed med et klart budskab i samfundets, kommunens og lodsejernes interesse.

 

Evalueringen er bygget op over en række udvalgte temaer:

 

Første fase

Proces Kommunikation

Møder

Resultater

Vejrhøjbuen

Sammenfatning

 

For hvert tema er observationerne angivet i stikord og i appendiks findes udvalgte dele af dokumentation og uddybningen.

Appendiks er meget specifik i jagten på den faktabaserede argumentation.

Formålet med hele denne tilgang er at værne om vores grundliggende interesser og herlighedsværdier.

Udkst til plejeplan udviklet af Odsherred kommune
Skærmbillede 2022-01-02 kl. 17.32.05.png
Skærmbillede 2022-01-02 kl. 17.31.55.png
Webløsning gen udviklet af lodsejer
Udviklingsplan for Natur og landskab udviklet af lodsejer
Skærmbillede_2016-12-15_kl._14.30.43_2.png
Skærmbillede 2022-01-02 kl. 17.11.34.png
Evaluering af Naturple i Fællesskab udviklet af lodsejer

Bogen Fremtidens landskaber
Med udgangspunkt i 12 planprojekter fra forskellige steder i Danmark vises aktuelle forestillinger om landskabernes fremtid samt nye bud på fremtidens planlægning i det åbne land. Planprojekterne har alle indgået i programmet Fremtidens Landskaber og er gennemført i perioden 2013-17.

Projektet Naturpleje i fællesskab er omtalt og gennemgået i bogen om "Fremtidens Landskab” der blev udgivet ved en reception på Københavns universitet og i dag benyttes som lærebog på universitetet.

Fremtidens landskaber udviklet af Københavns universitet
BogFremtidensLandskaber_Forside.jpg
bottom of page