top of page
IMG_5578.jpeg

Landskabet omkring Joselbjerg

Bjergene, Diesbjerg og Bolinge bakke blev skabt under og efter den sidste istid for ca. 15.000-18.000 år siden.

IMG_8994
IMG_2247
IMG_2242
IMG_2150
IMG_2124
IMG_2090
IMG_1992
IMG_1973
IMG_1663
IMG_1357
IMG_0250
IMG_4511
IMG_5138
IMG_7641
IMG_6094
IMG_6253
IMG_6062
IMG_4717

 

 

Her dannedes de tre højderygge – Odsherreds-buerne, som udgør Odsherreds ”skelet”. Vejrhøjbuen er den største og mest markante. Buen strækker sig fra Vindekilde og Bjergene over Veddinge Bakker og videre nord om Asnæs ud til Isefjordskysten. Vejrhøj midt i Bjergene er med sine 121 meter over havet det højeste punkt og dermed kronen på det særprægede morænelandskab.

 

Selv om der ikke er så mange fund fra oldtiden, ved vi, at der har boet mennesker i Odsherred lige siden tidlig stenalder. Hele Odsherred er oversået med gravhøje – de fleste fra bronzealderen. I alt er der registreret op mod 1000 gravhøje i Odsherred.

 

 

Fra husmandssteder til eftertragtede liebhaverboliger

Jorden var så kuperet og mager, at den stort set ikke kunne bruges til andet end græsning. Det tvang husmændene til at supplere indtægterne med fiskeri eller ved at arbejde som daglejere for godsejeren. Mange af de fattige husmandssteder ligger stadig og trykker sig i det bakkede landskab. Forskellen er blot, at det i dag er  eftertragtede helårs og sommerboliger.

Husene i Bjergene blev allerede i 1950erne pålagt en privat særfredning, som betyder, at husene skal holdes i jordfarver, med stråtag m.m.

Malerne i Odsherred

Det smukke og dramatisk særprægede landskab har tiltrukket mange kunstmalere. En af de første, der slog sig ned i nærheden af bjergene var maleren Karl Bovin, (1907-85), der bosatte sig i Ordrup i 1930erne. Herfra malede han de bølgende landskaber og blev en kendt skikkelse på egnen sammen med sine malervenner.

Odsherreds-malerne er anerkendt som en af Danmarks fire betydningsfulde malerkolonier, og den dag i dag er der mange malere, der søger til Odsherred.

En del af Danmarks Naturkanon

I 2009 blev Bjergene – som en del af Odsherred-Saltbæk Vig-området – udpeget til et af de 16 danske områder i Danmarks Naturkanon. Naturkanonen har til formål at gøre os klogere på naturen og give inspiration til oplevelser.

Holmer Triers billede malet ved Joselbjerg i 1940'erne og hænger på Odsherred kunstmusæum
bottom of page