top of page
IMG_6259.jpg

Motiveret stiforslag

Vores motiverede sti-forslag er baseret på en klar og enkel proces med en række naturlige faser.

Nedenfor uddybning af udvalgte proces elementer. 

Kravsspecifikation

Bedst mulig oplevelse for alle af bevaret dyreliv, landskab og natu

Understøtte Geoparkens fire søjler

Rundture

Minimalt tryk på natur og omkringliggende miljø

Lokal involvering

Varierende og afvekslende

Strand, skov og landskab

Praktisk og enkelt at gennemføre

Konsensus lodsejere

Cafe, opholdssteder, aktivitet

Undgå konflikter, dårlig omtale etc.

Parkeringsplads toiletter

Her er uddybningen af understøttese af Geoparken

 

Landskab – Bevarelse og fremhævelse af landskabs- og naturoplevelsen

 

Kulturhistorie – Dragsholm Slots

 

Kunst – Udstilling i Ordrup, samt
vise eksempler fra områdemalerne på forskellige tavler med Bovin etc. 

 

Råvarer -  Gårdbutikkerne i Ordrup, Vejrhøj Vin, Dragsholm Slot og de mange langs vejene etc.

Skærmbillede 2021-05-24 kl. 13.35.54.png
Skærmbillede 2021-05-24 kl. 13.35.46.png
Skærmbillede 2021-05-24 kl. 13.35.33.png
Skærmbillede 2021-05-24 kl. 13.36.06.png

Her er angivelsen af Cafe, opholdssteder etc.

 

Ordrup kødmanden

Isøre Is

Tyrolerhytten

Den blå Ged

Legeplads i skoven

Strand

Disbjerg - udsigtspunkt

Bolinge Bakke - udsigtspunkt

Vejrhøj - udsigtspunkt

Kårup skov - udsigtspunkt

Dragsholm Slot

Vejrhøj Vin

Skærmbillede 2021-05-24 kl. 13.42.45.png

En enkel og naturlig process fra behov til evaluering af gennemførelse

1.

Behov

Hvad er det reele behovmed udgangspunkt i bruger undersøgelser og allerede eksisterende

2.

Kravsspecifikation

Hvilke krav skal der gælde for stierne med hensyn til benyttelse og beskyttelse

3.

Analyse af muligheder.

Givet behovende og kravsspecifikationen og de faktiske forhold hvad er de mest optimale mulige løsninger

4.

Afstemning med brugere og berørte borgere

Med udgangspunkt i identificerede mulige løsninger kontaktes brugere og borgere 

5.

Design af løsninger

Løsninger finpudses og indtegnes så de er kommunikerbare

6

Dialog med berørte og brugere

Afstemme det mere konkrete forslag med berørte og brugere

7

Endeligt forslag med udbytte

Det endelige forslag præsenteres for berørte og brugere med vægt på udbytte

8

Implementering

Gennemførelsen af stiforløbet startes op og afsluttes

9

Evaluering

Afstemme det mere konkrete forslag med berørte og brugere

Skærmbillede 2021-05-27 kl. 12.13.33.png

Stiforslaget er i videst muligt omfang baseret på eksisterende veje og stier

Reducerer etablerings og de løbende driftsomkostninger 

Minimerer slid på, og forstyrrelse af naturen – beskyttelse frem for udnyttelse 

Minimerer forstyrrelse af ejendomsret og privatlivets fred  

bottom of page