top of page

Naturen omkring Joselbjerg

Naturens egen historie

For naturen har den manglende dyrkning været en gave. En del af arealerne har hverken været pløjet eller gødet i nyere tid. Det betyder, at området rummer nogle af Sjællands fineste arealer med overdrev. Her har sjældne planter som fx vellugtende skabiose, hylde-gøgeurt og bakkesoløje overlevet. Rævebjerg er et eksempel på overdrev, når det er allerbedst.

Overdrev er en naturtype, der har tilpasset sig græssende dyr, og som er opstået igennem årtusinder. Planterne har tilpasset sig den næringsfattige jord, og artsvariationen er ekstremt stor. Helt op til 50 forskellige planter kan man finde bare på en enkelt kvadratmeter.

Det betyder helt enestående forhold for såvel insekter som for fugle. Fx er mere end halvdelen af de danske sommerfugle knyttet til biotopen overdrev.

Klimaet tæt på kysten er som kendetegnet ved betydelig flere solskinstimer, mindre nedbør, og mildere vinter end resten af landet har helt sikkert også sin andel i prægningen af landskabet.

Fuglene

Fuglene nyder godt af de opvinde, der dannes i bakkerne, når de opvarmes af solen. I træktiden forår og efterår ser man ofte rovfugle og af og til også traner, der benytter sig af de termiske forhold. Fuglene skruer sig op over bakkerne, inden de flyver videre mod syd eller nord. På en god dag kan du måske se 100 musvåger på én gang. Et betagende syn.

Dyrelivet

I området findes et bredt udsnit af skovens dyr. Der er både rådyr, ræve, grævlinger og skovmår. Du kan også møde skovsneppen, der fouragerer i skovbunden om efteråret, inden den flyver videre til England for at overvintre der.

bottom of page