top of page

Området

Landskabet

Veddinge Bakker er en højderyg.

De højeste punkter er Esterhøj og Lyshøj med henholdsvis 89 og 83 meter over havet, og hvorfra man kan se ud over sommerhuse og hav – og et godt stykke ind i landet. Veddinge Bakker er en del af Odsherredbuerne, som er tre bueformede bakkedrag, som ligger i og omkring Odsherred

Buerne er dannet som randmorræne i slutningen af seneste istid i forbindelse med bælthavsfremstødet, som det hed, da gletsjeren bevægede sig fra sydøst og brød det foranliggende landskab op i flager og skubbede dem sammen langs isranden, og dermed gav området det landskab, som man kan se i dag.

Veddinge bakker blev fredet i 1965 med en fredning der dækker hele området undtagen skamlebæksletten.

Se gældende fredning fra 1965

Fredningskendelsen på www2.blst.dk

Naturen

For naturen har den manglende dyrkning været en gave. En del af arealerne har hverken været pløjet eller gødet i nyere tid. Det betyder, at området rummer nogle af Sjællands fineste arealer med overdrev. Her har sjældne planter som fx vellugtende skabiose, hylde-gøgeurt og bakkesoløje overlevet. Der er eksempeler på overdrev, når det er allerbedst.

Overdrev er en naturtype, der har tilpasset sig græssende dyr, og som er opstået igennem årtusinder. Planterne har tilpasset sig den næringsfattige jord, og artsvariationen er ekstremt stor. Helt op til 50 forskellige planter kan man finde bare på en enkelt kvadratmeter.

Det betyder helt enestående forhold for såvel insekter som for fugle. Fx er mere end halvdelen af de danske sommerfugle knyttet til biotopen overdrev.

Klimaet tæt på kysten er som kendetegnet ved betydelig flere solskinstimer, mindre nedbør, og mildere vinter end resten af landet har helt sikkert også sin andel i prægningen af landskabet.

 

Dyrelivet

I Veddinge Bakker findes et bredt udvalg af forskellige fuglearter, blandt andet er der observeret både hav- og fiskeørnrød glentemusvågevagtlerskovsneppe og sortspættehalemejsegulbugkarmindompap og mange andre. 

 

Natura 2000

Bjergene, Diesbjerg og Bolinge bakke er også Natura 2000-beskyttet.

Natura 2000 er EU's værktøj til at sikre betydningsfuld natur og garantere og forbedre leveforhold for visse dyr og planter. Sejerøbugten er et vigtigt Natura 2000-område for overvintrende sortænder, fløjlsænder og edderfugle, der har adgang til føde i muslingebankerne​

 

Kulturhistorie

I bakkerne er der i tidens løbfundet to gravhøje fra bronzealderen. Den ene grav formodes at være dateret til ældre bronzealder, mens den anden er dateret til den yngre. Men det viser, at området har været beboet i næsten 4000 år

 

ordrup_foto_claus_starup (14)
IMG_8996
IMG_4547
IMG_4500
IMG_4501
IMG_5574
IMAG1124
IMG_6266
IMG_6264
IMG_6259
IMG_4717
IMG_6250
IMG_8992
IMG_1724
IMG_8949
IMG_2124
IMG_2090
IMG_0252
IMG_0250
IMG_6432
IMG_4199
IMG_5138
IMG_7643
IMG_7691
DSC00550
IMG_2801
IMG_4511
IMG_5138
IMG_6253
IMG_6062

 

Jagt

Der er jagt på ejendommen med råvildt, harer, fasaner og meget mere.

Ridning

Der er mulighed for ridning på de smukke og kuperede arealer.og i hele området

Badning

Få minutter fra ejendommen findes nogle af Danmarks bedste badestrande

 

Lystfiskeri

Der er muligheder for kystfiskeri i særklasse.

Golf

Der er smukt beliggende golfbane meget tæt på.

Gastronomi

Dragsholm slot med Michelin stjerne ligger tæt på.

Vejrhøj vin der er leverandør til stjerne restauranter ligger tæt på hvor der produceres hvidvin i meget høj klasse.

 

Råvarerne

Der findes desuden nogle af landets bedste råvarer på gårdene omkring med mulighed for at købe vildt og natur-kød fra kvæg der går frit året rundt.

Cykling og vandring

Området er måske det smukkeste område at cykle og vandre i Danmark.

Kunst

Området har været og er er et af de foretrukne områder for Odsherredskunstnerne.

Kulturhistorien

Området rummer betydelig kulturhistorie. Masser af gravhøje, stenalder og bronzealder bopladser.

Lyset

Lyset er som tilfældet i Skagen i en klasse for sig. 

Luften

Luften tæt ved havet er helt speciel.

 

Fred og ro

Fred og ro er en mangelvare, men ikke her

Landskabet

Landskabet er smukt og kuperet som stort set kun findes her og i Mols bjerge.

Se også menuen om landskabet.

Naturen

Området er et Natura2000 og er derfor særligt udpeget og beskyttet af EU direktiver.

Se også menuen om naturen.

bottom of page