top of page
1da915_918e6d46dbea4835a6690d9cf87eb6fe~mv2_d_3264_2448_s_4_2.jpg

Offentliggørelse

Offentliggørelse

Joselbjerg får tilskud til Pleje af græs- og naturarealer fra 2018 til og med 2022 fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Joselbjerg ligger i naturbeskyttelses område Natura 2000 natur område og er §3 fredet.

Formålet med tilskuddet er at understøtte målrettet naturpleje i særligt udpegede områder i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.

bottom of page