top of page
IMG_5560.JPG

Master Skamlebæksletten

Master og tekniske anlæg

Det har været det af målene i forbindelse med indsatserne i landskabet at masterne på Skamlebæksletten blev fjernet af hensyn til det landskabsmæssige udtryk.

Lodsejerne tog kontakt til Odsherred kommune som ikke var indstillet på at tage udforingen op. Som årsag til denne indstiling blev da angivet at kommunen ikke vil udfordre TDC af strategiske årsager. Dialogen med kommunen starte sig i mere end 3 år.

 

Lodsejer tog sagen i egen hånd og skal ikke her gå i detaljer med selve indsatsen og processen, der har ført til at rydningen efter planen er eksekveret. Vil dog kort nævne at det var nødvendigt at identificere gældende deklarationer, servitutter mm. og involvere relevante interessenter herunder personer i Miljø- og Fødevareministeriet. Jura, faktuel indsigt, proces og ikke mindst netværk har været afgørende for udfaldet

IMG_5560.JPG
bottom of page